Gwarancja

Na wszystkie produkty zakupione w sklepie TWsport udzielamy 24 miesięcznej gwarancji na wady ukryte w obuwiu niezużytym.

Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący, obuwie po rozpatrzeniu reklamacji odsyłane jest na nasz koszt (za wyjątkiem reklamacji bezzasadnych).

Podstawą przyjęcia reklamacji jest poprawnie wypełnione zgłoszenie reklamacyjne oraz dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

Do reklamacji przyjmowane jest wyłącznie obuwie nie zabrudzone oraz wywietrzone.

Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone na wypełnionym czytelnie formularzu, którego wzór należy pobrać:

ikona-PDF

Sprzedawca na ustosunkowanie się do reklamacji ma 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru na nasz adres.

Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w obuwiu nie zużytym.

Reklamacji nie podlega:

  • naturalne zużywanie się obuwia,
  • obuwie posiadające uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji,
  • obuwie źle dopasowane do stopy,
  • różnice w kolorze i strukturze skóry oraz załamania, zmarszczenia powstałe w trakcie użytkowania wynikające z naturalnych właściwości skóry,
  • obuwie użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem, dotyczy w szczególności obuwia halowego.

W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową kupujący może żądać w pierwszej kolejności – nieodpłatnej naprawy. Jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie towar zostanie wymieniony na nowy.
Jeśli stwierdzą Państwo niezgodności towaru z umową konsumencką, skazy itp., proszę o kontakt z nami: 603 847 384

Reklamacja to normalna sprawa przy sprzedaży produktów. Możemy Państwa zapewnić, że nigdy świadomie nie wysyłamy towaru wadliwego, ale przy dużej sprzedaży może nam umknąć jakaś wada, o której nie wiemy. Staramy się dołożyć wszelkich starań, aby sumiennie i rzetelnie przeprowadzić z Państwem transakcję, o to samo prosimy Państwa. Jesteśmy tylko ludźmi i zawsze możemy się porozumieć ku obopólnemu zadowoleniu.

Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.